Mercato: Bonetali Srl 
Indirizzo: Mercato Ortofrutticolo Bergamo 24125 (Bg)
Telefono: 3357759041